Nowoczesna protetyka stomatologiczna

Utrata uzębienia w konsekwencji poważnego urazu ewentualnie braki podyktowane chorobami dziąseł są obecnie powodem wielu nieszczęść. Często atrakcyjność fizyczna jest w dzisiejszych czasach parametrem ułatwiającym adaptację w nowym środowisku. Nie od dzisiaj wiadomo, że miła aparycja determinuje łatwiejsze znalezienie dobrej pracy, służy zdobywaniu nowych kontaktów i wysoce wzmaga pewność siebie. Jednak, nie każdy może cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem. 

Z badań wynika, że znaczny procent Polaków cierpi na skutek urazów przyzębia i próchnicy, tylko mały odsetek stanowią ludzie, którzy utracili zęby w wyniku urazów. Przygnębiający jest fakt, iż próchnica obejmuje również najmłodsze dzieci narażając je na przedwczesną stratę zębów mlecznych.
Oczywiście ogromny wpływ na stan uzębienia ma właściwa i regularna higiena jamy ustnej, regularne wizyty kontrolne dentystyczne oraz styl życia. Badania i działania ochronne będą mogły ocalić uśmiech przed niepokojącymi zmianami. Rozwiązaniem najczęściej są wykonane z dobrych materiałów implanty we Wrocławiu. 
Co jednak robić, gdy braki w uzębieniu stają się źródłem braku pewności siebie?


Implanty zębów Wrocław fot.1

Okazuje się, że utrata zębów jest najczęstszą przyczyną wad zgryzu, prowadzącą do zmiany rysów twarzy, kłopotów z mową, zaników kości i zaburzeń przetwarzania pokarmów stałych. Uszkodzone uzębienie powoduje poczucie niepewności, blokuje funkcjonowanie w otoczeniu socjalnym oraz ogranicza odnalezienie pracy. Na pewno tych wszystkich problemów ustrzec się można, dzięki wypełnieniu zębów wkrótce po ich utracie.
Teraz tradycyjne protezy pomału idą do lamusa, wielu pacjentów wybiera odbudowę brakujących zębów procedurą implantoprotetyki. Wbrew obiegowej opinii implanty nie są zupełnie tak kosztowną inwestycją, jakby się mogło wydawać. Wprawdzie oznaczają nakład pieniężny rzędu kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych to umożliwiają kapitalną protekcję przez całe życie pacjenta.
Etapem wiodącym do osiągnięcia atrakcyjnego wyglądu i podtrzymania prawdziwych zębów jest wybór dobrze wykwalifikowanego lekarza. Niestety nie wszystkie ośrodki dentystyczne przynoszą satysfakcjonujące rezultaty implantologii stomatologicznej. Istniejąca od kilkunastu lat klinika stomatologiczno-lekarska z Wrocławia MedCom zaopatrzona w część kliniczną i salę RTG umożliwia odpowiedni standard leczenia. 


Implanty zębów Wrocław fot.2

Zakładając nowoczesne implanty zębów wrocław należy przygotować się na diagnozowanie rzeczowe i farmakologiczne. Niestety zdarza się, że nie wszyscy pacjenci zaliczają się do zabiegu. Przeszkodą jest na pewno wiek poniżej 16 lat, zaburzenia układowe, zaawansowana cukrzyca, zakłócenia hematologiczne krwi, zaburzenia psychiczne i bruksizm. Taka regeneracja uzębienia jest całkowicie bezbolesna, zezwala odzyskać utracony komfort życia i radosny uśmiech nakłaniający do zawiązywania ciekawych kontaktów. Implanty można wstawiać w rezultacie utraty jednego zęba, deficytu zębów trzonowych lub zupełnego bezzębia. Odwiedziny u chirurga stomatologa ukierunkowana jest na rozmowę z pacjentem i wykluczenie możliwych przeszkód. Oszacowanie zwartości kości i obrazowanie rentgenowskie stanowi podstawę do dokładnego opracowania leczenia. Późniejszym etapem jest aplikacja implantu w podłoże kostne z zastosowaniem odpowiedniego wiertła. Zjawisko osteointegracji odbywa się w czasie od 3 do 6 miesięcy od wszczepienia, zespolenie implantu z kością umożliwia założenie korony protetycznej. Zabieg implantologiczny jest dodatkowo kapitalnym wyjściem dla osób całkowicie pozbawionych uzębienia. Zaawansowane implanty tytanowe tworzą efektywną opcję dla niefunkcjonalnych protez. Jedynie 4 implanty wyznaczają trwałe oparcie dla protezy.Ludobójstwo
Jest to bardzo wymowne, że dopiero w XX wieku pojęcie ?ludobójstwa? weszło oficjalnie do kodeksów prawa i zaczęło być przyczyną ścigania i karania osób odpowiedzialnych za nie niezależnie od pełnionej funkcji społecznej czy politycznej. Paradoksem jest, że właśnie XX wiek był...
Gdy odchodzi ktoś bliski z rodziny

Nie da się ukryć, że odejście bliskiej osoby nigdy nie jest łatwe, niezależnie od tego czy jesteśmy dorośli czy jesteśmy dziećmi. Śmierć bliskiej osoby zawsze jest stratą, z którą trudno się pogodzić, więc wiele osób decyduje się na pomoc...

Mieszkanie marzeń
Najprawdopodobniej nikt nie lubi odświeżania mieszkania, gdyż są one czasochłonne, pochłaniają większe ilości funduszy aniżeli się na początku założyło i najczęściej przedłużają się w nieskończoność. Na nieszczęście niektóre remonty, zwłaszcza w nowo kupionym domu,...


  • Jak radzić sobie z wycinką drzew?
  • Kanadyjska wycinka drzew jest jedną z skuteczniejszy metod stosowanych przez nasze, polskie przedsiębiorstwa. W ogólnym użytkowaniu znane jest...
  • Kardiologia w praktyce
  • W eliminowaniu odchyleń pracy serca na ogół stosuje się kardiowersję farmakologiczną- w przypadku, gdy nie uzyskamy odpowiedniego rytmu,...
  • Dlaczego Forex się opłaca?
  • Jeśli wierzyć firmą zajmującym się prowadzeniem stron internetowych oferujących nam możliwość pojawienia się na rynku walutowym, Forex jest...