Kardiologia w praktyceW eliminowaniu odchyleń pracy serca na ogół stosuje się kardiowersję farmakologiczną- w przypadku, gdy nie uzyskamy odpowiedniego rytmu, pacjent kierowany jest na specjalistyczny zabieg kardiowersji. W leczeniu długoterminowym przeprowadzana jest ablacja serca przezskórna a także stosowanie medykamentów przeciwarytmicznych takich jak amiodaron (migotanie przedsionków), jak również i beta-blokery.

Diagnostyka niewydolności serca opiera się na rzeszy specjalistycznych badań, które są mogą udzielić nam sprecyzowanych wskazówek na temat przebiegu schorzenia oraz stopniowania jej zaawansowania, w oparciu o liczne światowe skale – m.in. NYHA. Przeważnie z niewydolnością serca zmagają się pacjenci, którzy od lat leczą się na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, z dyslipidemią jak również od wielu lat palących papierosy. Niewydolność jest stanem, w którym serce nie może wyrównać zapotrzebowania organizmu chorego na tlen, co prowadzi do licznych mechanizmów kompensacyjnych, które zaostrzają niekorzystną sytuację. 

Pacjent z niewydolnością (lewokomorową serca) skarży się na duszność, w szczególności pojawiającą się zaraz po położeniu się spać, wysiłkową, jak również na znaczne osłabienie, kaszel. W badaniu przedmiotowym można usłyszeć obecności rzężeń u podstawy płuc. Prawidłowa diagnostyka wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań kardiologicznych. Podstawą jest tu oznaczenie biochemiczne mózgowego peptydu natiuretycznego (BNP), który jest czułym wskaźnikiem niewydolności. Z badań typowo czynnościowych wykorzystujemy badanie EKG (pozwala zdiagnozowanie niedokrwienie serca, zaburzeń rytmu serca, przerost jako element etiologiczny niewydolności). 

Kolejnym przydatnym badaniem jest USG Serca, nazywane także Echo. Jest to zasadnicze badanie, które umożliwi precyzyjnie zmierzyć frakcję wyrzutową, pokaże wszelkie wady zastawkowe, jak i precyzyjnie zdiagnozować przerost serca. Do uszczegółowienia rozpoznania można też przeprowadzić próbę wysiłkową oraz rozszerzyć diagnostykę na wskazanie narządowych przyczyn wtórnej niewydolności. Leczenie niewydolności ma na celu przede wszystkim ograniczenie przeciążenia mięśnia sercowego jak również poprawę jego czynności z użyciem różnego typu leków, które w badaniach wykazują dużą efektywność. 

Niewątpliwie podstawą  jest terapia choroby zasadniczej, którą winien nadzorować lekarz kardiolog. Jeśli zmiany w EKG potwierdzają niedokrwienie, wdrażany jest schemat leczenia pacjentów z niedokrwieniem serca, natomiast pacjenci na nadciśnienie dostają odpowiedni zestaw leków hipotensyjnych, które zmniejszają także afterload w cyklu hemodynamicznym mięśnia sercowego. Jeżeli przyczyna niewydolności wynika z wad zastawki – chory skierowany jest na zabieg operacyjny. W leczeniu tzw. objawowym stosuje się przede wszystkim diuretyki, jak również betablokery w małych dawkach – sensytyzacja.

Prywatna Praktyka Lekarska dla Serca
Kardiolog Wrocław Katarzyna Zabrocka-Łabaziewicz
http://dlaserca.pl/

ul. Kamieńskiego 225/1U
51-124 Wrocław
tel. 603049459
dlaserca@dlaserca.plPamięć i zwycięstwo moralne Katynia
Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jeszcze raz nagłośnił sprawę mordu inteligencji polskiej w Katyniu w czasie II wojny światowej. Zbrodnia ta, a raczej celowy akt ludobójstwa nie ma usprawiedliwienia i nie ma takiego sądu, który dziś mógłby osądzić winnych tej zbrodni. Być...
Najważniejsze ubezpieczenie. Polisa na życie
Coraz głębszy kryzys opanowuje publiczną służbę zdrowia. Widzimy to, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie dostęp do lekarzy, szczególnie specjalistów jest bardzo ciężki. Jeśli chcemy uniknąć stania w długich kolejkach by dostać się do lekarza, warto zastanowić się nad zakupem...
Przyjazny żłobek
Kobiety prawdopodobnie w całej Polsce mają analogiczny problem. Co zrobić z niedużym bobasem, gdy potrzeba śpieszyć do pracy? Przeważnie odpowiedź jest stosunkowo prosta: podrzucić babci i dziadkowi albo oddać do przedszkola. Problem jednak polega na tym, że w większości wymienionych...


  • Jak radzić sobie z wycinką drzew?
  • Kanadyjska wycinka drzew jest jedną z skuteczniejszy metod stosowanych przez nasze, polskie przedsiębiorstwa. W ogólnym użytkowaniu znane jest...
  • Dlaczego Forex się opłaca?
  • Jeśli wierzyć firmą zajmującym się prowadzeniem stron internetowych oferujących nam możliwość pojawienia się na rynku walutowym, Forex jest...
  • Badania USG w ginekologii
  • Wieść o ciąży jest dla kobiet świetną, aczkolwiek nieraz zaskakującą sprawą. Na tym etapie życia każda ostrożna matka musi przeistoczyć...